Brugsbetingelser

Brugsbetingelser offentliggjort den 18/05/2020 (ikrafttrædelsesdato)

Webstedet www.soham.dk ejes og drives af Daviid Arthur Becker. Nedenstående er vilkår og brugsbetingelser for din brug af hjemmesiden.

Venligst læs og erklær dig enig i disse vilkår for anvendelse. Brug ikke webstedet/bookingsystemet, hvis du ikke er enig med disse betingelser.

Booking af YOGA KLASSER og LIVESTREAM YOGA KLASSER, samt BEHANDLINGER, WORKSHOPS, VIDEO ON DEMAND og andre arrangementer, foregår via yogo.dk bookingsystem. Det er enkelt og nemt at benytte bookingsystemet.

SALGSVILKÅR:

På selve bookingsystemet er alle priser er som vist i danske kroner.

Betaling sker på forhånd og derefter er din reservation færdig.

bookingsystem sikrer, at dine oplysninger er krypterede og sikre, herunder dine bankoplysninger.

Der sælges ingen fysiske vare – hvorfor der ikke er nogen forsendelse / levering.

Når du køber:

Den/de købte YOGA KLASSER og LIVESTREAM YOGA KLASSER, samt BEHANDLINGER, WORKSHOPS, VIDEO ON DEMAND og andre arrangementer mv. Overføres automatisk til din profil bookingsystemet.

Køb af YOGA KLASSER og LIVESTREAM YOGA KLASSER, samt BEHANDLINGER, WORKSHOPS, VIDEO ON DEMAND og andre arrangementer, er bindende, og pengene refunderes ikke.

Hvis du aflyser i tide (se regler for aflysning nedenfor), vil yogaklasser, behandlinger, kurser og eller workshops blive tilføjet til din profil, så du kan bestille den samme type igen.

At lytte til, blive undervist i og praktisere MEDITATION og YOGA i Soham Yoga Studio (det glæder både ved fysisk fremmøde og også ved deltagelse i LIVESTREAM klasser og VIDEO ON DEMAND yoga og meditations undervisning), samt at komme til enetimer/behandlinger så som YOGA, MEDITATION, MASSAGE, HOLISTISK AFSPÆNDING, HEALING, TERAPI/COACHING, WORKSHOPS OG RETREATS mm. er på egen risiko. Er du i nogen form for tvivl, så kontakt din læge for råd og sammen find ud af, hvad der er bedst for dig.

Behandlinger:

Du kan annullere din behandling/aftale 24 timer før din reservation.

Du skal selv annullere din reservation via bookingsystemet  (email eller sms accepteres ikke, det skal ske via bookingsystemet).

Efter en annullering overføres dit tilgodehavende til din profil og du kan du bestille den samme type behandling/aftale, du har betalt for.

Køb af behandling/aftale er bindende, og pengene refunderes ikke.

Hvis du ikke møder op til din aftale, får du ikke pengene tilbage.

Hvis du har aflyst i tide, og du dermed har den tilgode, da vær opmærksom på at du bruge den inden for 12 måneder fra købsdatoen. I tilfælde af at du ikke får brugt dit tilgodehavende inden for udløbsdatoen, da bortfalder dit tilgodehavende.

Yoga klasser:

Alle købte yogaklasser skal bruges inden for 3 måneder efter købsdato.

Køb af yogaklasser er bindende og kan ikke refunderes.

Registreringen er bindende

Når du tilmelder dig en klasse, er det bindende, men du kan via bookingsystemet annullere din klasse op til 12 timer før klassen.

Hvis du ikke møder op til din klasse, får du ikke pengene tilbage. Og hvis du har et “One Year Unlimited Yoga Sessions” og du ikke møder op, bliver der taget 1 dag fra din sæsonkort.

Du skal senest møde op til din yoga klasse 10 minutter før klassens start, ellers risikerer du at din plads går til en på ventelisten. Er der en på ventelisten der får din plads fordi du møder for sent op, får du ikke din betalte klasse refunderet. 

I tilfælde af langvarig skade eller sygdom, kan udløbsdato af dine yoga klasser og behandlinger forlænges med 3 uger, ved  forevisning af lægeattest.

Video on demand:

Leje/adgang til en video kategori under “video on demand”, varer 24 timer. Det er på eget ansvar at du ser, lytter, studerer og praktiserer yoga, afspænding, meditation, åndedrætsøvelser og filosofi mv via disse videoer. Hvis du har nogen former for skader, sygdomme eller gener, skal du altid sprøge din læge tilråde og sammen finde ud af have der egner sig for dig. 

 Soham Yoga Studio og Daviid Arthur Becker frasiger sig alle former for ansvar og kan ikke retsforfølges

Begrænsninger for brug

Siden indeholder materiale, herunder skriftligt materiale, tredjepartsinformation, software, data, billeder, video, musik, lyde, live stream-indhold, som er afledt i sin helhed eller delvis fra materiale leveret af SOHAM YOGA STUDIO og andre kilder, herunder, men ikke begrænset til, materiale beskyttet af international ophavsret, varemærke, patent, privatliv, reklame, kommunikation og andre love, regler og forskrifter. Du må ikke ændre, kopiere, downloade, registrere, reproducere, genudgive, uploade, udsende, sende eller distribuere på nogen måde noget indhold (medmindre det er dit eget input) uden SOHAM YOGA STUDIO’s forudgående tilladelse. Du må kun lave eller downloade en kopi af indholdet fra dette websted, når reglerne, der ledsager det pågældende indhold, giver udtrykkelig tilladelse til det.

Du må kun bruge webstedet og indholdet, der tilbydes på siderne til personlige, ikke-kommercielle formål. Du må kun bruge indhold, der udtrykkeligt tilbydes til downloading til personlig brug og underlagt reglerne, der ledsager det pågældende indhold. Du må ikke bruge noget indhold på en måde, der overskrider de rettigheder, der er tildelt dig og din brug af indholdet. Du må ikke bruge dataindvindingssoftware, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer på indholdet, ramme nogen del af webstedet eller indholdet eller gengive, genskabe, kopiere, gemme, offentligt vise, udsende, overføre, ændre , oversætte, port, offentliggøre, underlicens, tildele, overføre, sælge, låne eller på anden måde distribuere indholdet uden forudgående skriftligt samtykke fra SOHAM YOGA STUDIO.

Brug af SOHAM YOGA STUDIO -logoet

SOHAM YOGA STUDIO tillader ikke brug af dets navn eller dets produktnavne (SOHAM YOGA, SOHAM YOGA STUDIO, SOHAM.DK) i reklame som påtegning for ethvert produkt eller en tjeneste eller til andet kommercielt formål. Grafik, logoer og indhold oprettet af SOHAM YOGA STUDIO  tilhører SOHAM YOGA STUDIO og må ikke bruges uden tilladelse.

Information tilgængelig på webstedet

SOHAM YOGA STUDIO garanterer ikke og påtager sig intet ansvar for indholdets nøjagtighed, aktualitet, korrekthed eller fuldstændighed. Eventuelle konklusioner, som brugerne drager af de oplysninger, der er præsenteret her, er deres egne og skal ikke tilskrives SOHAM YOGA STUDIO. Du accepterer, at du skal evaluere og bære al risiko forbundet med brugen af ethvert indhold, herunder afhængighed af nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af sådant indhold.

Din konto

I tilfælde af at du får brugeridentifikationsnavne, -numre eller -koder og / eller adgangskoder (“Adgangsoplysninger”) i forbindelse med din brug af disse websteder, skal du opbevare dine adgangsoplysninger strengt fortroligt og ikke dele dem med nogen. Du er ansvarlig for ethvert misbrug af siderne eller ethvert indhold af enhver, der bruger dine adgangsoplysninger. Derfor bør du tage bekræftende forholdsregler for at sikre, at ingen bruger dine adgangsoplysninger eller får uautoriseret adgang til dine adgangsoplysninger. Det er dit ansvar at underrette SOHAM YOGA STUDIO, hvis dine adgangsoplysninger skal ændres eller annulleres, fordi (i) dine adgangsoplysninger er blevet eller kan blive kompromitteret, eller (ii) du registrerer uautoriseret brug af dine adgangsoplysninger. SOHAM YOGA STUDIO kan opsige din adgang til og din brug af webstedet straks og tage enhver anden passende juridisk handling, hvis du eller nogen, der bruger dine adgangsoplysninger, overtræder disse betingelser. Du må ikke bruge andres Access-legitimationsoplysninger på noget tidspunkt.

Du accepterer at give ægte, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger om dig selv (som alle vil være underlagt Databeskyttelsesloven – GDPR). Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige (eller SOHAM YOGA STUDIO har rimelig grund til at mistænke at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige), har SOHAM YOGA STUDIO ret til at tilbagekalde dine adgangsbeviser og suspendere eller afslutte din adgang til og brug af webstedet.

Links til tredjeparts kilder og websteder

SOHAM YOGA STUDIO kan give relevante links til information uden for webstedet som yderligere ressourcer for brugere af webstedet og dets aktiviteter. SOHAM YOGA STUDIO støtter imidlertid ikke nødvendigvis synspunkter, der er udtrykt, eller produkter eller tjenester, der tilbydes, gennem eller på sådanne tredjepartswebsteder. SOHAM YOGA STUDIO opererer eller kontrollerer på ingen måde eller er på ingen måde ansvarlige for, information, produkter eller tjenester på disse tredjepartswebsteder. Du skal nøje gennemgå servicevilkårene og fortrolighedspolitikkerne på ethvert sådant tredjepartswebsted, da nærværende Vilkår og SOHAM YOGA STUDIO’s databeskyttelsespolitik ikke finder anvendelse på dine aktiviteter på sådanne tredjepartswebsteder.

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde uskadelig SOHAM YOGA STUDIO og dets ejere, rektorer, tilknyttede virksomheder, datterselskabers licensgivere og licenshavere og deres og SOHAM YOGA STUDIO’s direktører, officerer, ansatte, entreprenører og repræsentanter for enhver forpligtelse, krav, domme og udgifter, herunder advokats- og ekspertgebyrer og retsomkostninger, der opstår som følge af (i) din brug eller misbrug af webstedet; (ii) din overtrædelse af disse Vilkår; (iii) din krænkelse af nogen lov eller tredjeparts rettigheder, herunder uden begrænsning tredjeparts patent, copyright, varemærke, privatliv / reklame eller andre ejendomsret; (iv) ethvert krav om, at ethvert indhold, der er sendt af dig, har forårsaget skade på en tredjepart; og / eller (v) enhver brug eller misbrug af dine adgangsbeviser. SOHAM YOGA STUDIO giver dig besked i tilfælde af en erstatningsbar begivenhed. SOHAM YOGA STUDIO forbeholder sig retten til for egen regning at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert andet anledning til erstatning fra dig, i hvilket tilfælde du vil samarbejde med SOHAM YOGA STUDIO om at hævde ethvert tilgængeligt forsvar. Denne forpligtelse til forsvar og erstatning vil overleve opsigelsen eller udløbet af disse betingelser.

Persondatabeskyttelse

SOHAM YOGA STUDIO lever op til og følger nøje reglerne for persondatabeskyttelse iht. Datatilsynets lovgivning og forordninger på området.

SOHAM YOGA STUDIO benytter bookingsystemet YOGO.DK som lever op til og følger nøje reglerne for persondatabeskyttelse iht. Datatilsynets lovgivning og forordninger på området.

Opsigelse

Denne aftale er aktiv, indtil den opsiges af SOHAM YOGA STUDIO, når som helst med eller uden varsel. I tilfælde af at du overtræder nærværende vilkår, anses aftalen automatisk for opsagt. I tilfælde af opsigelse har du ikke længere tilladelse til at bruge eller få adgang til webstedet. Du anerkender hermed, at de begrænsninger, der er pålagt dig med hensyn til alt indhold, der er downloadet fra websiderne, ansvarsfraskrivelser og begrænsninger af forpligtelser og dine erstatningsforpligtelser, skal fortsætte med at gælde efter ophør af disse betingelser.

International brug

SOHAM YOGA STUDIO´s hjemmeside er hovedsagligt til brug i Danmark. Enhver brug af hjemmesiden udenfor Danmark gøres på egen risiko og efter eget skøn og brugeren er ansvarlig for overholdelse af alle gældende lokale love. Det er strengt forbudt at få adgang til webstedet fra områder, hvor webstedets indhold er ulovligt.

Diverse

Aftalen som helhed

Medmindre andet er angivet heri, udgør disse betingelser hele aftalen mellem dig og SOHAM YOGA STUDIO med hensyn til din brug af webstedet og erstatter alle forudgående eller samtidige meddelelser og forslag (hvad enten de er mundtlige, skriftlige eller elektroniske) mellem dig og SOHAM YOGA STUDIO. Hvis en bestemmelse i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, betragtes denne bestemmelse som adskillelig fra nærværende aftale og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af ??eventuelle resterende bestemmelser.

Berettigelse

Du bekræfter, at du er fyldt 18 år, eller har juridisk samtykke fra forældre eller værge og er fuldt ud i stand til og kompetent til at indgå og være lovligt bundet af disse betingelser.

Ændringer af disse betingelser

Du skal besøge denne side og regelmæssigt genlæse disse betingelser, da SOHAM YOGA STUDIO forbeholder sig retten til efter eget skøn at opdatere, ændre og revidere disse vilkår til enhver tid. Alle sådanne ændringer af disse Vilkår vil være effektive umiddelbart efter offentliggørelsen, og din fortsatte brug af webstedet efter sådanne ændringer udgør din accept af de ændrede Vilkår og din aftale om at være bundet af dem. Når SOHAM YOGA STUDIO ændrer disse betingelser, giver SOHAM besked ved at opdatere ovennævnte  ikrafttrædelsesdato.